NAWIGACJA: KLUB BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH OBOZU KONCENTRACYJNEGO MATHAUSEN-GUSEN

Maj 2010 r.

 

Realizacja projektu „Nigdy dotąd w dziedzinie ludzkich konfliktów, tak wielu nie zawdzięczało tak wiele nielicznym” (Winston Churchill) - w hołdzie pomordowanym w obozach koncentracyjnych Mauthausen - Gusen. 65 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen - Gusen.

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 26 i Gimnazjum Nr 16 im. Bohaterów Barykady Września oraz członkowie Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Mauthausen - Gusen wspólnie uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach w Austrii.